Nezavisna Država Hrvatska

Temeljem čega u današnjoj Hrvatskoj jugoslavenski partizani i srpski četnici mogu imati veće zasluge i priznanja od hrvatskih ustaša i domobrana, ili hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata?

Josipa Broza Tita u Hrvatskoj se javno slavi i naziva “najvećim sinom naših naroda”, a svaku javnu uspomenu na pojedince iz NDH-a smatra se fašističkim izazovom.
Hrvatska država je 1941. nastala pod uvjetima pod kakvima je jedino mogla nastati, u sred svjetskog rata. Oni dovoljno inteligenti trebali bi usporediti samo jednu stvar i sjetiti se 25.lipnja 1991. i svega što je uslijedilo nakon toga, počevši s balvan revolucijom. Prilike 1941 i 1991 pri raspadu dviju Jugoslavija su bile skoro potpuno identične. Razlika je bila samo u drugačijim svjetskim prilikama.

ZVJERSTVA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ

U PRVIM MJESECIMA ŽIVOTA HRVATSKE NARODNE DRŽAVE

Ovo su dokazi koji vam se prezentiraju putem mrežne stranice SKRIVENA POVIJEST, sadrže skrivene dijelove hrvatske povijesti iz rušilačke djelatnosti odmetnika na području Nezavisne Države Hrvatske u razdoblju od 10. travnja — kada je proglašena Nezavisna Država Hrvatska — do lipnja 1942. Brojni odmetnički nasrtaji na vrhovništvo Nezavisne Države Hrvatske i njezinu imovinu, a osobito na život i imetak Hrvata.
Ovo su dokazi o ciljevima i zločinima odmetnika. Sastoje se iz prikupljenih službenih podataka, svjedočanstva mnogih svjedoka te iz dokaznog gradiva, koje potječe iz redova samih odmetnika.
Iz prikupljenih dokaza izbija neoboriva istina, da su hrvatski narod i njegova oružana snaga u spomenutom razdoblju i narednih mjeseci bili na području svoje države kako na braniku teško stečene i neizmjernim žrtvama zaslužene slobode, na braniku života i imovine državljana Hrvatske, tako ujedno u najširem smislu riječi na braniku europske uljudbe i kulture, na braniku nove Europe.
Ovi dokazi pružaju javnosti pravi uvid u dogođaje, koji su se odigrali u jugoistočnom i središnjem djelu Hrvatske. Oni koji nisu do sada dovoljno obaviješteni kroz gradiva iz komunističke povijesti moči će steći dojam i svoju sliku o pravoj istini hrvatske povijesti, patnji hrvatskog naroda 1941 i 1991, istinu kako je hrvatski narod i njegove oružane snage podnijele žrtvu u borbi s krvoločnim odmetnicima druge narodnosti i političkih uvjerenja.
Nezavisna Država Hrvatska nastupila je na svom vlastitom tlu po sili nužde kao pobornik i čuvar svoga životnog prava i europske misli, u svojstvu nepomirljivog neprijatelja. Taj neprijatelj bacio je ruku na mladi hrvatski državni organizam u prvim danima njegovog života, dok još na razvalinama velikosrbske državne uprave nije imao organiziranu svoju vlast. Posljedice tog nasrtaja bili su teški za hrvatski narod, ali su u toj borbi skršene snage rušilačkog elementa, iz kojeg su se uvijek javljali kao kršitelji europskog mira na Balkanu.
Kroz ovu mrežnu stranicu SKRIVENA POVIJEST progovorila je još jednom potresno patnja, koju je hrvatski narod morao podnijeti u posljednjoj pobjedonosnoj borbi za svoje pravo i sigurnost. U tom zadnjem većem nasrtaju na njegovo biće bili su na pozornici nemilih dogođaja isti činbenici mraka, koji su u starim i novim oblicima u službi Jugoslavije pokušali zaustaviti hrvatski narod u stvaranju svoje hrvatske države -na tlu hrvatske države.

Dokaze i događaje pojedinačno ću objavljivati kroz mrežnu stranicu SKRIVENA POVIJEST na stranici objava.

Zahvaljujem Vam se na svakom obliku dijeljena ove mrežne stranice kako se istina nikada ne bi zatrla.

Ivan Vohrić

Pages: 1, 2, 3, 4, 5